LIGA MAHASISWA.png

Liga Mahasiswa Malaysia ialah sayap mahasiswa bagi Liga Pemuda Malaysia. Liga Mahasiswa ditubuhkan pada tahun 2018, dan kini dalam proses penyusunan bagi membuka cawangan di setiap universiti.

Setiap yang ingin menjadi ahli Liga Mahasiswa wajib menjadi ahli Liga Pemuda, serta berpegang teguh kepada prinsip dan perjuangan Liga yang terkandung didalam Risalah Dasar Liga Pemuda.

Liga Mahasiswa kini dikelola oleh saudara Suhail Wan Azahar, mahasiswa Universiti Malaya. Hubungi kami sekiranya anda berminat untuk bersama, dan membuka cawangan Liga Mahasiswa di Universiti anda.

Laman ini sedang dikemaskini.